Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanvragen, het in bezit hebben en het gebruiken van de Automat Drachten VIP-Card.

1. Om gebruik te kunnen maken van de kortingen en voordelen van de Automat Drachten VIP-Card, moet u in het bezit zijn van de Automat Drachten VIP-Card en deze bij de transactie kunnen overhandigen aan de winkelmedewerker.

2. Wanneer u in het bezit bent van de Automat Drachten VIP-Card gaat u akkoord met de algemene voorwaarden verbonden aan de Automat Drachten VIP-Card.

3. Per kenteken is het slechts mogelijk één VIP-Card te gebruiken. Wanneer u een nieuwe auto aanschaft vervalt de oude VIP-Card en kunt u een nieuwe VIP-Card aanvragen.

4. De Automat Drachten VIP-Card is alleen geldig in de Automatvestiging Drachten.

5. De Automat Drachten VIP-Card is geldig wanneer er een naam en kenteken vermeld staan op de pas.

6. De Automat Drachten VIP-Card wordt gratis verstrekt en blijft in alle gevallen eigendom van Automat Drachten.

7. Kortingen met de Automat Drachten VIP-Card gelden op de bruto advies verkoopprijs en niet in combinatie met internet en/of folder-aanbiedingen. Korting geldt niet op speciaal gemaakte offertes en vaste actieprijzen.

8. Producten van: Velgenshop.nl | Bandenshop.nl | Winterbanden.nl | Xenonlamp.nl en andere externe partnerprogramma’s van Automat Drachten vallen niet onder de kortingen van de Automat Drachten VIP-Card.

9. Indicatie van de kortingen:
– 10% Korting op alle accessoires, uitgezonderd mobiele navigatie.
– 10% Korting op maatwerk autolakken.
– 20% Korting op alle vloeistoffen (poetsmiddelen uitgesloten, hier geldt 10% korting)
– 20% Korting op de gangbare slijtdelen, katalysatoren zijn hierbij uitgesloten.
– €10,- korting op het werkplaats uurtarief*

*Werkplaats uurtarief korting is een (of regeling). In het voordeel van de klant wordt bepaald of korting op de producten voordeliger is, of de korting op het uurtarief.

10. De kortingen van de Automat Drachten VIP-Card gelden als indicatie, kortingen kunnen afwijken van de gegeven kortingspercentage’s. Automat Drachten is  gerechtigd de kortingen van de Automat Drachten VIP-Card ter plekke te wijzigen.

11. Automat Drachten aanvaardt geen enkele schade door verlies of diefstal van de Automat Drachten VIP-Card, ook niet door onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen met de Automat Drachten VIP-Card.

12. Automat Drachten is gerechtigd om het VIP-Card programma in zijn geheel te wijzigen of eenzijdig te beëindigen. Automat Drachten zal de VIP-Card houders hiervan tijdig op de hoogte stellen en de wijzigingen of beëindiging in de winkels en op de website kenbaar maken.

13. Automat Drachten is gerechtigd om, onder voorbehoud van al haar rechten, in het geval van fraude, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie, bij handelen in strijd met de voorwaarden, bij misbruik van de rechten als Automat Drachten VIP-Card houder, of bij enig ander handelen welke schade berokkent aan Automat Drachten, per onmiddellijke ingang uw Automat Drachten VIP-Card in te trekken.

14. De ingevulde persoonsgegevens en aankopen met de Automat Drachten VIP-Card worden opgeslagen in onze klantenkaartdatabase. Automat Drachten is eigenaar van deze gegevens en behandelt deze gegevens vertrouwelijk. Automat Drachten kan deze gegevens gebruiken voor marketinganalyses en marketingdoeleinden. Automat Drachten kan deze gegevens combineren met gegevens uit andere bestanden waar Automat Drachten houder van is.

15. Persoonsgegevens worden door Automat Drachten nooit aan derden verstrekt, tenzij Automat Drachten daartoe wettelijk verplicht gesteld wordt.

16. Automat Drachten kan je via een nieuwsbrief informeren over het assortiment, diensten en aanverwante zaken. Iedere commerciële e-mail of nieuwsbrief die door Automat Drachten wordt toegestuurd bevat een link waarmee men zich kan afmelden.

17. Automat Drachten is niet aansprakelijk voor eventuele drukfouten.

18. Automat Drachten besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de VIP-Card en het beheer van haar website, folder, nieuwsbrief, promotiematerialen en ander media en middelen. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten en andere vergelijkbare fouten, van welke aard dan ook, kunnen niet aan Automat Drachten worden tegengeworpen noch enige verplichting van Automat Drahcten doen ontstaan.

19. Automat Drachten behoudt zich het recht voor om de, aan de Automat Drachten VIP-Card verbonden voordelen, te wijzigen en/of in te trekken. Een dergelijke wijziging of beëindiging zal kenbaar gemaakt worden. Tevens behoudt Automat Drachten zich het recht voor om een Automat Drachten VIP-Card in te nemen dan wel te blokkeren indien er onrechtmatigheden worden aangetroffen zoals winkeldiefstal, onacceptabel gedrag of – uitingen.