Balanceren band

Trilt uw auto in het stuur of trilt zelfs de hele auto? Grote kans dat er een onbalans in een of meerdere banden zit. Alle banden, oude en nieuwe, hebben kleine onregelmatigheden die ervoor kunnen zorgen dat de band gaat trillen tijdens het draaien. Om dat op te lossen laat u de band of banden balanceren.

balanceren band

Wat is onbalans?

In het geval van autobanden betekent onbalans dat de massa niet evenredig is verdeeld over de band. Met andere woorden, de ene kant van de band kan zwaarder zijn dan de andere. Of dit nu aan de zijkant van de band is of op het loopvlak, dat maakt niet uit.

Deze onevenredige verdeling van de massa voorkomt dat de band trillingvrij kan draaien. U kunt het vergelijken met een wasmachinetrommel die gaat centrifugeren terwijl een groot deel van de was zich aan een kant van de trommel bevindt en daardoor hevig begint te schokken.

Onbalans kan ook ontstaan door een beschadiging aan de band doordat u bijvoorbeeld een stoeprand raakt of door een scheef afgesleten band.

Statische of dynamische onbalans

Wanneer een autoband meer in het verticale vlak trilt, op en neer, dan spreekt men van statische onbalans. Statische onbalans ervaart u doordat de gehele auto gaat schudden of trillen. Gaat de band meer van binnen naar buiten (overdreven), dan spreken we van dynamische onbalans wat u vooral in het stuur voelt.
balanceren band apparatuur

Balanceren band

Bij elke bandenwissel en montage van een autoband moet het hele wiel gebalanceerd worden. Hiervoor gebruikt men een balanceermachine waarop men de velg met band vastzet. Wanneer de machine gaat draaien, kan het precies aangeven waar en hoeveel onbalans er in het wiel zit. Het geeft hierbij aan hoeveel gram balanceergewicht aangebracht moet worden op een bepaalde plek, waarna een tweede run volgt. Meestal is de onbalans na de eerste keer al opgeheven.

Velg in onbalans

In tegenstelling tot wat de meeste mensen denken kan een velg net zo goed in onbalans raken of vanaf de fabriek al in onbalans zijn. Wanneer dat het geval is kan dit de onbalans van het hele wiel versterken. Bij het monteren van een autoband op de velg probeert men daar rekening mee te houden.

balanceren band balanceergewichten

Balanceergewicht

Tot niet zolang geleden werden loden balanceergewichten gebruikt en daarom noemen veel mensen het ook nog balanceerlood. Maar lood is niet milieuvriendelijk en is vervangen door zinken gewichten, die minder schadelijk zijn.

Balanceergewichten variëren in gewicht van 5 gram tot 60 gram, in stappen van 5 gram: 5, 10, 15, 20 gram enzovoort. Daarnaast bestaan er twee soorten balanceergewichten: slaglood en plaklood (‘lood’ voor het gemak). Slaglood zijn de gewichten die men om de rand van de velg slaat om ze vast te zetten, terwijl plaklood op de velgrand wordt geplakt. Plaklood gebruikt men vooral bij dure lichtmetalen velgen, waar slaglood minder goed past. Er is echter speciaal slaglood voor lichtmetalen velgen in de handel.

Automat Drachten is er voor u

Heeft u vragen over het balanceren van autobanden, onze diensten, het onderhoud van uw auto, onze autolak of de verhuur van dakkoffers? Neem dan contact op met ons of kom gewoon even langs bij het garagebedrijf in Drachten.

Gerelateerde artikelen