Olie laten verversen in Drachten

Iedereen weet waarschijnlijk dat het motoroliepeil van een auto regelmatig moet worden gecontroleerd, maar vergeet het vaak. Hetzelfde geldt voor het olie verversen, wat ook regelmatig moet gebeuren voor een blijvende goede smering. In dit artikel leggen het belang uit van het regelmatig controleren en verversen van de olie.

olie verversen auto

Wat is de functie van motorolie?

Een motor bestaat uit vele bewegende onderdelen die een goede smering eisen om slijtage te voorkomen. Hoelang een automotor meegaat, is voor een heel groot deel afhankelijk van de smering.

Smeerolie voorkomt dat metalen onderdelen van een motor elkaar raken doordat de olie een dun laagje (oliefilm) vormt tussen de onderdelen. Voorbeelden daarvan zijn de zuiger en de cilinderwand die op het eerste gezicht glad lijken, maar dat niet zijn. De zuiger en cilinderwand zullen zonder smering binnen elke minuten onherstelbaar beschadigd raken.

Het voorbeeld van de zuiger en de cilinder laat ook een andere functie zien van de olie, namelijk het afdichten van de speling tussen de zuiger en de cilinderwand. Zonder afdichting zal er te weinig compressie zijn door het ontsnappen van de verbrandingsgassen langs de zuiger naar de carterbak.

Een andere functie van de olie is het koelen van bepaalde onderdelen die de warmte af kunnen voeren met behulp van de olie. Daarnaast zorgt de olie voor afvoer van vervuiling (slijtdeeltjes) naar het oliefilter en draagt de smering bij aan de geluidsdemping.

Waarom op tijd olie laten verversen?

De smeerolie in een motor zal na verloop van tijd vervuild raken, ondanks de goede smering en het aanwezige oliefilter. Onderdelen van een automotor zullen namelijk altijd slijten, hoe miniem ook, slijtage is onvermijdelijk. Hierdoor zal de olie op den duur steeds meer hele fijne slijtdeeltjes bevatten die voor een steeds snellere slijtage zorgen.

Daarnaast veroudert de olie door deze vervuiling, vocht en hoge temperaturen, waardoor de smerende werking steeds minder wordt. Daarom moet u de olie regelmatig laten verversen. Hoe vaak dat is staat aangegeven in het instructieboekje van de auto, maar in ieder geval bij elke onderhoudsbeurt. Bij het verversen moet altijd het oliefilter worden vervangen voor een nieuwe.

olie verversen oliepeil controleren

Zelf controleren van de olie is belangrijk

Het is verstandig om regelmatig even het motoroliepeil te controleren en niet te wachten op de volgende beurt. Er kunnen altijd omstandigheden ontstaan waardoor de motor meer olie verbruikt of waardoor de olie vervuilt raakt. Vooral wanneer u veel korte ritjes maakt met de auto en de motor niet warm genoeg wordt, kan een bepaalde afzetting van oliedeeltjes en vocht plaatsvinden. Dit kunt zien aan de binnenkant van de dop van de vulopening. Wanneer zich hier een geleiachtige aanslag verzamelt is het tijd om dit te laten controleren en de olie te laten verversen. Het belang van een juist oliepeil hoeven we u niet uit te leggen, want dat mag duidelijk zijn.

Wanneer u regelmatig olie bij moet vullen kan het verstandig zijn het verbruik te laten controleren door de garage.

Belang van de juiste olie

Vult u zelf tussendoor de olie bij om het niveau op peil te brengen, gebruik dan de juiste olie, want verkeerde olie kan leiden tot schade.

Voor elke motor bepalen het ontwerp en de gebruikte materialen wat de beste olie is voor smering en koeling. De autofabrikant zal daarom altijd aangeven welke olie het meest geschikt is voor een bepaalde automotor. Het is niet verstandig om ondanks dit advies andere olie te gebruiken om vroegtijdige slijtage of zelfs onherstelbare schade te voorkomen.

Vragen?

Heeft u vragen over het verversen van de motorolie of ander diensten van Automat Drachten? Neem dan contact op met ons of kom gewoon even langs bij het garagebedrijf in Drachten voor een gratis oliecheck.

Gerelateerde artikelen